«Δεν μπορώ να βρω ησυχία

που την ψυχή μου κτήμα έχει!

Δεν μπορώ στην ηρεμία!!

Διαρκώς να προχωράω πρέπει!!!»

Karl Marx....

.

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Εξίσωση απομάκρυνσης στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση
Σε συνέχεια της επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης:  y΄΄+ y = 0, επιλύουμε το πρόβλημα της εύρεσης  της εξίσωσης απομάκρυνσης ενός σώματος που εκτελεί Απλή Αρμονική Ταλάντωση ( Α. Α. Τ. ) από τη Θέση Ισορροπίας  ( Θ. Ι. ) με τη βοήθεια των Θεωρημάτων των Συνεπειών  του Θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. 

Καθοριστική η συμβολή των μαθητών της Γ’ Λυκείου: Γιώργου Φίλιππα _ για τη γενική θεώρηση του προβλήματος από την σκοπιά της Φυσικής _ και  
Αθηνάς Στεργίου _ ως προς την επιλογή του περιστρεφόμενου διανύσματος για τον καθορισμό της χρονικής στιγμής t0 όπου x(t0)=+A και  U(t0)=x΄(t0)=0