«Δεν μπορώ να βρω ησυχία

που την ψυχή μου κτήμα έχει!

Δεν μπορώ στην ηρεμία!!

Διαρκώς να προχωράω πρέπει!!!»

Karl Marx....

.

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Οι απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΗΣ 2011_ΘΕΜΑ Α - ΘΕΜΑ Β .Σχόλιο:
Γενικά:
Τα θέματα εμφανώς πιο ανεβασμένα σε σχέση με το παρελθόν.
Η επιτροπή των εξετάσεων κατά καιρούς _και ιδιαίτερα στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουλίου_  έχει δώσει δείγματα γραφής  με απαιτητικά θέματα  και έχει οριοθετήσει το «ταβάνι» των θεμάτων που  μπορούν να ζητηθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας _ που είναι κατά γενική ομολογία ένα μάθημα με ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  για διαπραγμάτευση . (απλά μέχρι τώρα στις εξετάσεις του Μαΐου η ίδια η επιτροπή ακολουθούσε την πεπατημένη βάζοντας συνήθως 15 ή ακόμα και 17 μονάδες προβλέψιμες)   
Ειδικά:
Όλα τα θέματα (εκτός του Α)  ήταν «κλειδωμένα»  και απαιτούσαν,  εκτός από άριστη γνώση της Θεωρίας και  μαθηματική σκέψη. Αυτό και βέβαια δεν είναι κακό και μάλλον θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο σε κάθε εξέταση.
Στο Θέμα Γ δεν είναι απαραίτητα κακό το ότι το ζητούμενο μπορούσε να εξαχθεί και από την παραλληλία  ΔΕ// x΄x  και από τη μέση τιμή _ τη μέση τιμή έτσι κι αλλιώς πολλοί μαθητές τη χρησιμοποίησαν σαν επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που βρήκαν.
Στο Θέμα Δ.2. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  P(A) διαφορετικό του  P(B)
Επίσης το Θέμα Δ απαιτούσε μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις _  κάτι που βέβαια κατακτιέται από τους μαθητές  στις προηγούμενες τάξεις,  ιδιαίτερα στην Α΄  Λυκείου. Έτσι
Όσοι μαθητές της θεωρητικής είχαν επιλέξει το μάθημα ( ευκαιριακά ή αναγκαστικά ) και δεν το συνδύασαν με μια διαφορετικού τύπου μελέτη, συνάντησαν ανυπέρβλητες  δυσκολίες,  και έφταναν μόνο μέχρι το 5,….το ίδιο και οι μέτριοι μαθητές της τεχνολογικής ή της θετικής, που θεωρούσαν το μάθημα εύκολο,….
Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι  έκαναν και πάλι τη διαφορά και ΕΙΝΑΙ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ  με την εξέλιξη που πήραν  τα πράγματα, αφού σε ένα μάθημα που συνήθως οι βαθμολογίες ήταν σχετικά υψηλές, τώρα ο μέσος όρος της θα πέσει, επιτρέποντας τους  να καλύψουν άλλες απώλειες από άλλα ενδεχομένως μαθήματα.

Οι απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΗΣ 2011_ΘΕΜΑ Γ.

 


Οι απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΗΣ 2011_ΘΕΜΑ Δ.Σχόλιο:
Γενικά:
Τα θέματα εμφανώς πιο ανεβασμένα σε σχέση με το παρελθόν.
Η επιτροπή των εξετάσεων κατά καιρούς _και ιδιαίτερα στις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουλίου_  έχει δώσει δείγματα γραφής  με απαιτητικά θέματα  και έχει οριοθετήσει το «ταβάνι» των θεμάτων που  μπορούν να ζητηθούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας _ που είναι κατά γενική ομολογία ένα μάθημα με ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  για διαπραγμάτευση . (απλά μέχρι τώρα στις εξετάσεις του Μαΐου η ίδια η επιτροπή ακολουθούσε την πεπατημένη βάζοντας συνήθως 15 ή ακόμα και 17 μονάδες προβλέψιμες)   
Ειδικά:
Όλα τα θέματα (εκτός του Α)  ήταν «κλειδωμένα»  και απαιτούσαν,  εκτός από άριστη γνώση της Θεωρίας και  μαθηματική σκέψη. Αυτό και βέβαια δεν είναι κακό και μάλλον θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο σε κάθε εξέταση.
Στο Θέμα Γ δεν είναι απαραίτητα κακό το ότι το ζητούμενο μπορούσε να εξαχθεί και από την παραλληλία  ΔΕ//x΄x και από τη μέση τιμή _ τη μέση τιμή έτσι κι αλλιώς, πολλοί μαθητές, τη χρησιμοποίησαν σαν επιβεβαίωσητων αποτελεσμάτων
Στο Θέμα Δ.2. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ  P(A) διαφορετικο του P(B)
Επίσης το Θέμα Δ απαιτούσε μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις _  κάτι που βέβαια κατακτιέται από τους μαθητές  στις προηγούμενες τάξεις,  ιδιαίτερα στην Α΄  Λυκείου. Έτσι
Όσοι μαθητές της θεωρητικής είχαν επιλέξει το μάθημα ( ευκαιριακά ή αναγκαστικά ) και δεν το συνδύασαν με μια διαφορετικού τύπου μελέτη, συνάντησαν ανυπέρβλητες  δυσκολίες,  και έφταναν μόνο μέχρι το 5,….το ίδιο και οι μέτριοι μαθητές της τεχνολογικής ή της θετικής, που θεωρούσαν το μάθημα εύκολο,….
Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι  έκαναν και πάλι τη διαφορά και ΕΙΝΑΙ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ  με την εξέλιξη που πήραν  τα πράγματα, αφού σε ένα μάθημα που συνήθως οι βαθμολογίες ήταν σχετικά υψηλές, τώρα ο μέσος όρος της θα πέσει, επιτρέποντας τους  να καλύψουν άλλες απώλειες από άλλα ενδεχομένως μαθήματα.


Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Οι απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΗΣ 2011_ΘΕΜΑ Α. ΚΑΙ ΘΕΜΑ Β. 


Σχόλιο:

Εμφανής η προσπάθεια της επιτροπής,  η βάση 10 να είναι κατορθωτή για την πλειονότητα των υποψηφίων .
Το Θέμα Β ευκολότερο  από αντίστοιχα άλλων ετών και δεν κάλυπτε όλη την ύλη των μιγαδικών.

Τα θέματα Γ (ιδιαίτερα το Γ.1.) και Δ.  ήταν στο ίδιο  υψηλό επίπεδο των τελευταίων χρόνων . το Δ.4. μονόδρομος ως προς την αντιμετώπιση άρα γνωστό _ έχει ζητηθεί παλαιότερα σε Θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε.  
Χαρακτηριστικό γνώρισμα και των δύο θεμάτων:  η μεγάλη ποικιλία τρόπων αντιμετώπισης, που πάντα διευκολύνει τους μαθητές που έχουν συνηθίσει κατά τη διάρκεια εξέτασης να παράγουν,….
Μοναδική ένσταση ο μεγάλος όγκος του Θέματος Γ. και η επαναλαμβανομένη συλλογιστική των ερωτημάτων Γ.3 και Γ.4.  

Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι έφταναν εύκολα στο άριστα.  ολοκληρωμένες οι εκφωνήσεις βρίσκονται εδώ


ολοκληρωμένες οι λύσεις βρίσκονται εδώ 

Οι απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΗΣ 2011_ΘΕΜΑ Γ.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Οι απαντήσεις στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΗΣ 2011_ΘΕΜΑ Δ.Σχόλιο:
Εμφανής η προσπάθεια της επιτροπής,  η βάση 10 να είναι κατορθωτή για την πλειονότητα των υποψηφίων .
Το Θέμα Β ευκολότερο  από αντίστοιχα άλλων ετών και δεν κάλυπτε όλη την ύλη των μιγαδικών.

Τα θέματα Γ (ιδιαίτερα το Γ.1.) και Δ.  ήταν στο ίδιο  υψηλό επίπεδο των τελευταίων χρόνων . το Δ.4. μονόδρομος ως προς την αντιμετώπιση άρα γνωστό _ έχει ζητηθεί παλαιότερα σε Θέματα της Ο.Ε.Φ.Ε.  
Χαρακτηριστικό γνώρισμα και των δύο θεμάτων:  η μεγάλη ποικιλία τρόπων αντιμετώπισης, που πάντα διευκολύνει τους μαθητές που έχουν συνηθίσει κατά τη διάρκεια εξέτασης να παράγουν,….
Μοναδική ένσταση ο μεγάλος όγκος του Θέματος Γ. και η επαναλαμβανομένη συλλογιστική των ερωτημάτων Γ.3 και Γ.4.  

Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι έφταναν εύκολα στο άριστα.