«Δεν μπορώ να βρω ησυχία

που την ψυχή μου κτήμα έχει!

Δεν μπορώ στην ηρεμία!!

Διαρκώς να προχωράω πρέπει!!!»

Karl Marx....

.

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ_ ΜΑΗΣ 2012_ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ ΘΕΜΑ Γ
Σχόλιο
Θέματα με επιστημονική πληρότητα
Διαβαθμισμένης δυσκολίας
Με σχεδόν πλήρη κάλυψη της ύλης
Με μεγάλη έκταση_ σχεδόν οριακή ως προς το διαθέσιμο χρόνο

Με έξυπνα ερωτήματα και στα τρία θέματα
Με πρωτοφανή πληρότητα σε σχέση με τα όλα τα υπαρξιακά θεωρήματα

Δυσκολότερα από όλα τα προηγούμενα χρόνια

Με τέτοια διάταξη των ερωτημάτων που επέτρεπαν ακόμα και σε μέτριους μαθητές να παλέψουν για αρκετές μονάδες

Θέμα Β:  με κύκλο και έλλειψη_ αναμενόμενο_  και με επιμονή στη γεωμετρική θεώρηση των μιγαδικών _ όπως επιβάλουν οι μοντέρνες απόψεις διδακτικής και μακριά από αλγεβρίστικες και «ιησουίτικες» σούπες,…
Το Θέμα Β περιείχε δύο πολύ έξυπνα ερωτήματα

Θέμα Γ : πλήρης έλεγχος των βασικών γνώσεων της ανάλυσης και εμβάθυνση στα θεωρήματα Bolzano και Rolle   
Θέμα Δ: περιείχε όλα τα βασικά Θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού «χτισμένα» και «κλειδωμένα» _ειδικά το Δ.1. και το Δ.4. _ γύρω από μια ωραία άσκηση_ βγαλμένη μέσα από ένα παλιό ωραίο βιβλίο,  ενός εξαίρετου συναδέλφου του κυρίου Θανάση Μαμούρη
(Αθ.Ι.Μαμούρης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ _ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΑΘΗΝΑ 1993_σελίδα 175)   

Θέματα για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους

Δεν υπάρχουν σχόλια: