«Δεν μπορώ να βρω ησυχία

που την ψυχή μου κτήμα έχει!

Δεν μπορώ στην ηρεμία!!

Διαρκώς να προχωράω πρέπει!!!»

Karl Marx....

.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ_ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ_ ΙΟΥΝΗΣ 2012_ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ ΘΕΜΑ Δ


Σχόλιο
Θέματα απαιτητικά
Ευκολότερα από τα αντίστοιχα του Μαΐου

Το Θέμα Γ πιο εύκολο από το αντίστοιχο του Μαΐου
Το Θέμα Δ πιο εύκολο από το αντίστοιχο του Μαΐου αλλά μεγαλύτερης έκτασης

Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής έφτανε πιο εύκολα στο άριστα

Δεν υπάρχουν σχόλια: